måndag 18 mars 2013

Analysera faktatexter

Fördelen med att ta sig tid att kolla av twitter är upptäckten av andras bra arbete. Som man sen kan låta sig inspireras av.

Nu senast biblioteket om att analysera faktatexter.
http://ibiblioteket.blogg.avmkr.se/2013/03/17/att-analysera-faktatexter-i-ak-3/

Kolla även de andra inläggen på en blogg som håller på att bli en av mina favoriter.

fredag 8 mars 2013

Informationssökning

Jag arbetar som skolbibliotekarie och råkar ofta ut för att en bunt elever kommer inspringandes och ska ha fakta en något, t ex Östersjön. Och det ska gå fort! Bakom den första i kön står de andra och knuffar på varandra och ljudnivån i biblioteket höjs avsevärt.

Så ser deras tanke om informationssökning ut. Att först ta sig till bibliotekarien som hittar en bok åt dem där allting står. Bibliotekarien prackar ibland på dem flera böcker och försöker att motivera detta med att man behöver flera källor för att skriva en vetenskaplig uppsats och börjar prata om källkritik.

När eleven frågar efter information om Östersjön så ställer jag följdfrågor: Vad är det du vill veta? I vilket ämne ska du skriva om Östersjön? Eleven kan förhoppningsvis svara på dessa frågor och då kan jag lättare hitta en bok som passar.

Är jag nöjd med detta upplägg? Nej. Jag arbetar på att förbättra samarbetet med lärarna. Men det är inte så enkelt att påbörja något nytt i en organisation som rullar på. Särskilt inte när lärare som man påbörjt ett samarbete med byter arbetsplats så man står där på ruta 1 igen.
     Medan mitt arbete med att få in foten i klassrummet fortsätter bygger jag vidare på min länksamling i lärplattformen. Om jag inte kommer in fysiskt i klassrummet och kan lära eleverna om informationssökning så kan jag lägga ut länkar där de kan läsa om informationssökning och se filmer som jag hittar på You Tube och som jag även själv spelar in.

Det senaste jag hittade var biblioteken.fi som samlat ihop material för att hjälpa läsaren få en bredare kunskap om informationssökning. En mycket bra sida som jag hoppas att eleverna hittar till. Jag kommer i alla fall göra reklam för den sidan och mina andra länkar om informationssökning och källkritik på fronter.