måndag 30 december 2013

Öppen uppgift 6 & 7

(6) Genomför samarbete/utbyte online så att det finns en url till det. En sådan url kan man använda om man vill ansöka om Digitala Skollyftet Badge som ett bevis för sitt deltagande och sin kompetens.
(7) Dela en reflektion över samarbetet/utbytet online.

Att genomföra ett samarbete online är inte alltid så enkelt som det kan verka. Visst har jag och andra idéer om hur detta kan gå till. Idéer som jag redan skrivit om i uppgift nr 5. Men samarbete sker redan bland skolbibliotekarier via skolverkets e-postlista samt wikin där boklistor publiceras. Vi har även twitter som plattform för samarbete. Men att utveckla ett mer organiserat samarbete via denna kurs verkar, i alla fall för mig, inte helt lätt. Visst har kontakter tagits där intresse visats. Men sedan har det inte hänt mer. Tidsbrist. För få. Samarbete online är lika svårt att etablera som samarbete på arbetsplatsen. Jag har försökt att titta igenom blogghubben men jag har knappt hittat några andra skolbibliotekarier. Detta gör det problematiskt att utveckla ett samarbete.

Då det ofta är ett ensamt arbete (ofta har man inte en annan bibliotekariekollega på arbetsplasten) så vore online samarbete på olika sätt berikande. (Detta gäller även för många lärare. Hu många träslöjds- eller syslöjdslärare finns det på skolorna t ex?) Det är i samarbete som man utvecklas, när idéer utbyts och diskuteras och omformuleras. När man får andras synvinklar på det hela och kanske måste argumentera för sin sak. Jag hoppas att samarbete utkristalliserar sig under den närmaste tiden.

Idén om samarbete är enkelt, men själva samarbetet är komplicerat att åstadkomma. Kanske kan det enbart ske genom slumpen. Följ strömmen och andra dyker upp som också följer med strömmen? Men det gäller att hitta strömmen.
     På min skola så upplever jag det som att inte många är ute på t ex twitter och upplever det utvidgade kollegiet. Hur kan jag hjälpa till med att få ut dem? Jag har provat lite olika strategier, men det enklaste är kanske bara att säga att jag är där och vad jag har för nytta av det. Genom att visa/berätta om vilken nytta man själv har det och hjälpa de intresserade kanske man kan få fler att delta i online gemenskapen/utbytet.

fredag 27 december 2013

Plagiat och källkritik - Det är viktiga saker det.

Vad är plagiat? Varför är det viktigt att följa upphovsrättslagen? Den här artikeln i DN som jag kom över kanske kan belysa det hela.
http://www.dn.se/kultur-noje/hollywoodstjarna-misstankt-for-plagiat-gang-pa-gang/

måndag 23 december 2013

God jul


God jul på er alla önskar Biblioteket-IKT

May the force be with you

måndag 9 december 2013

Öppen uppgift 5

Hur samarbetar man enklast när man använder nätet och när man kanske har många olika idéer som man vill samarbeta kring? Det är inte det enklaste att lösa.

Mina tankar går så här:
Jag har skapat en grupp på Facebook, Skolbibliotek 2.0 som inte har tagit fart alls. Det var alltså inte en bra idé.
Vi är många som redan nu använder Twitter som en samarbetsplattform. Vi delger och ställer frågor. Vilket ofta fungerar bra. Så det kan vi ju fortsätta med.
Lika så används skolbibliotekslistan också, inte lika frekvent som tidigare, men där samarbetas det. Så kör vidare på det. Toppen.

Men vad kan vi skapa som är nytt? En ny maillista? Det känns inte som den bästa idéen. Det kan gärna bli för mycket i inkorgen.

Kanske en till wiki? Där kan man göra nya sidor med olika ämnesområden. Vill man ha hjälp med idéer till hur man kan fixa till i skolbiblioteket kan man se om någon publicerat ett inspirerande foto, text eller film. Instruktionsfilmer finns på en annan sida. O s v. Då väljer man själv det man är intresserad av och slipper det andra.

Eller kanske ett google docs dokument. Skriva in vad man önskar och se om någon nappar och hjälper till.

Det finns många alternativ i den digitala världen. Det gäller bara att ha tid att fundera på hur man vill strukturera upp det och sedan få andra att hänga på.

Vad har du för idé? Hur tänker du?