torsdag 26 juli 2012

Dela dokument

Att säkerhetsspara är grunden till en bra arbetsmiljö på datorn. Att endast ha en kopia av bilden, dokumentet är extremt riskabelt. Datorn kan krascha, den kan bli stulen, du kan råka radera det och när du skulle behöva det så är datorn du har dokumentet på inte på samma plats som du.

Man kan ju spara med usb-minne, men det kan lätt glömmas hemma eller på arbetet (och som i springa och gömma sig hela tiden!). Därför är t ex Dropbox och googles dokument utomordentligt bra tycker jag. Då finns filerna där uppe i molnet och man kan nå dem från vilken dator som helst. Man kan ju även maila till sig själv. Då kan man även enkelt dela med sig av dokumenten till andra. Funktionen att dela dokument finns både i google dokument och i Dropbox (gäller bara att den andra också har det) och man kan ju vidarebefodra mailen.
Dock får man tänka sig för (som alltid när man har med datorer och internet att göra) så man inte öppnar bilagor från okända och får in virus på datorn. Och jag kan tänka mig att molntjänster snart blir utsatta för diverse malware och spyware.

Hur säkerhetssparar du dokumenten? Har du fler tips?

Källkritik, Uppgift 2, alt 2

När det gäller länkarna till kolla källans källkritik så kan ni prova den här länken: http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/kallkritik och Stefan Pålsons artikel Nya villkor för källkritiken hittar ni här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier/reportage/2011/nyavillkor-1.151501
(Då länkarna på KTH:s sida inte fungerar, ialla fall inte för mig.)

Artikeln om Nya villkor för källkritik tycker jag har bra poänger. Jag har själv gjort en miniundersökning på hur eleverna värderar källor på nätet, och ofta googlar de och om alla svar på första sidan säger samma så borde det vara sant. De funderar inte på om alla har samma källa och vilken källa det i så fall är. Wikipedia säger en del lärare att de får använda medan andra inte.
I mitt arbete kan jag leta reda på digitala hjälpmedel och sedan länka ut till dem från min sida i lärplattformen. En sak jag ska ta tag i nu i höst. Dock är jag lite besviken på Kolla källans you tube kanal som de länkar till. Få och gamla filmer http://www.youtube.com/user/kollakallan/feed
För elevernas bästa är ett samarbete mellan skolbibliotekari och lärare mycket viktigt. Om så bara att bibliotekarien får lite förvarning innan en hel klass kommer inspringandes för att hitta information om t ex Östersjön.

Nu har jag gått igenom Del 1  Metoden - Söka och värdera som en journalist. En bra pdf som säkert kan användas av t ex samhällslärare. Det jag kan göra är väl att länka och tipsa lärare om denna pdf så att de som vill kan använda sig av den. Jag har ingen undervisning så jag personligen har ingen använding av den. Än.

Hur jobbar du med källkritik angående bloggar, wikis och sökresultat på Google? Några tips från en bibliotekarie till en annan?

måndag 23 juli 2012

Embedded kod eller inte?

Hur får man egentligen göra med embedded kod? Får man lägga in material direkt i t ex bloggen?
En kursdeltagare frågade UR och deras jurister sa nej, men att hon fick länka och även göra en skärminspelning där hon visar vad man kan göra på sidan och sedan bädda in den inspelningen i bloggen.
I Legala handboken står det att man inte ska bädda in material i den egna hemsidan eller bloggen då man då kan ge uppfattningen om att ha skapat materialet själv eller att man på det viset avskärmar användaren från de ramat som finns på den "till-länkande" sidan.
Men på Skolverkets PIM sida om upphovsrätt står det: "Finns det en embedkod är det OK att använda den." Så hur är det? Får man bädda in material från You tube eller ska man länka istället?

söndag 22 juli 2012

Lagar och regler

Varning, detta inlägg är betydligt längre än 200 ord. Detta för att besvar frågor ställda i kurswebben.

Jag har läst igenom Legala handboken i pdf-format som finns länkad på kurswebben. Mycket intressant läsning. Även om den är gjord för lärare och studenter vid högskola och universitet så finns det matnyttigheter där för de som redan tagit klivet ut i arbetslivet. Framför allt tänker jag på Offentlighetsprincipen som är grundläggande för hela den offentliga förvaltningen i Sverige. Den är till för att stärka medborgarnas insyn och kontroll över förvaltningen och rättsskipningen inom offentlig verksamhet (s. 10). Om man arbetar i en statlig eller kommunal verksamhet är det väsentligt att man har koll på Offentlighetsprincipen och vad den innebär. T ex att vem som helst kan fråga efter allmänna handlingar och är dessa inte sekretessbelagad får man inte fråga om vem personen i fråga är. Det kräver också att man själv vet hur man ska göra med e-post man får in till jobbmailen, vad som ska diarieföras och hur man ska hantera interna mail. (All e-post till din jobbadress är handlingar, men ska allt bli allmänna handlingar? E-post som ska diarieföras skall skickas till registratorn. Även sekretessbelagda uppgifter skall diarieföras.)

Upphovsrättsliga aspekter.
- Tänk på att bilder, filmer, texter som finns på nätet är skyddade av upphovsrättslagen. Du måste fråga om lov för att använda det (utöver i privat syfte). Använd dig av eget material eller kolla in t ex flickr och sök på material som har t ex en CC-licens som tillåter att du använder materialet. Men kolla så du använder det korrekt!
 - Du kan lägga ut ditt eget material på nätet, dock så är det bäst att höra efter om personer finns med på bilder går med på att du publicerar det. Du kan inte publicera andras material utan deras godkännande.
- Kursmaterial som lärare på universitet och högskola skapat tillhör dem enligt lärarundantaget. Dock finns det ännu ingen allmän regel för lärare i kommunala skolor. Lärare som gjort material tillsammans delar upphovsrätten till materialet. Detta gör de även när de slutat på arbetsplatsen.
- För att en föreläsning skall få läggas upp på webben måste föreläsaren godkänna detta. Det är fortfarande lärarens material.
- Vill du själv publicera på webben och vill göra materialet tillgängligt för andra så använd dig av t ex CC-lisens, men sätt dig in i vad de olika licenserna kommer att innebära!
- Om du startar en interaktiv webbsida så tänk på lagen om elektroniska anslagstavlor. Du måste lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten där du uppger din identitet, hur meddelanden görs tillgängliga och du skall ha översikt över sidan så att inget olagligt publiceras. Du kan inte ställas till svars för vad som publiceras, men om det inte plockats bort inom rimlig tid kan du ställas till svars för brott mot lagen om elektroniska tavlor. Så minst en gång i veckan borde du kolla av den.

Offentlighetslagstiftningen
- Tänk på att rättade tentor, studieresultat och betyg, anmälan om fusk eller kränkning, beslut i disciplinnämnden, studentklagomål är offentiga handlingar. Dock är bl a lärares anteckningar, övningsuppgifter för den löpande undervisningen, manus till artiklar inte offentliga. Hur det ligger till med bibliotekariens arbetsmaterial vet jag dock inte. Men om den skall undervisa i t ex informationssökning så borde samma regler gälla där.
- Allt kursmaterial som färdigställs skall betraktas som en allmänhandling, även digitalt material.
- Materialet på en kurswebb är en allmänhandling, detta inkluderar  studenters inlägg och frågor. Detta bör läraren informera om innan kursen startar. Lösenordsskyddade hemsidor undantas EJ från offentlighetsprincipen.

Har någon på ditt arbete berättat för dig om offentlighetsprincipen och hur du ska göra dem e-post, annan post och andra handlingar du handskas med? Om/om inte, vet du vem du ska vända dig till och fråga?
Jag hittade denna information där min kommun förklarade en del för kommuninvånarna. Klicka!

Länkar:
Bibliotekslag 1996:1596
DS2012:13 Författningsförslag till ny Bibliotekslag (pdf)
Skolinspektionens tolkning av tillgång på skolbibliotek (pdf)
Bonus Presskoipa Hemsida

torsdag 19 juli 2012

Twitter

Så har jag börjat använda Twitter. Inga problem att skapa kontot. Dock är det ett problem att hitta något som jag är intresserad av att följa. Men sökte på skolbibliotek och hittade skolbiblioteket.se och sen sökte jag på Fronter och hittade Fronter nordic. Så det får bli dem som jag följer. Hoppas på att de ska vara något matnyttigt som dyker upp.

Inte kopplat ihop med min mobil för så viktigt är det helt enkelt inte.

Jag kommer inte att twittra i egenskap av skolbibliotekarie. Jag vet att folkbibliotek och andra bibliotek gör det, och det är tummen upp till det. Bibliotek brukar snabbt ta till sig av det nya som dyker upp på webben, och ska så göra fortsättningsvis. Bibliotek behöver marknadsföra sig och med de nya tjänsterna på nätet kan de nå yngre målgrupper. Mitt bibliotek är ju integrerat i en skola så att marknadsföra mig separat anser jag inte är nödvändigt/möjligt/önskvärt.
https://twitter.com/Stiernhooksbib

Vad följer du? Tycker du att Twitter ger dit något?

tisdag 17 juli 2012

Lärande spel

Jag har nu tittat på samtliga filmer och alla gameplay (wow, sims 3 och Battlefield) som finns på kurssidan Lärande spel. Vad ser jag då för möjligheter eller begränsningar med att använda spel som verktyg för lärande i min profession. Jag ser faktiskt ingen användning av spel i min profession som bibliotekarie, mer än att de finns att låna på biblioteket (inte på biblioteket som är min huvudsakliga arbetsplats men där jag vikarierar lite då och då). Genom att tillhandahålla spel kan alla få möjlighet att spela då det även finns en speldator på biblioteket.
Jag gick även igenom spelen på svt:s hemsida men jag hittade inget spel som är relevant för biblioteket. Det fanns inte ens ett spel som handlade om alfabetet (som man då men mycket god vilja skulle kunna formulera sig lite kring möjligheter i min profession som bibliotekarie).  

Har du något förslag på spel som skulle vara bra för bibliotek?

söndag 8 juli 2012

Källkritik


Jag har läst Sant eller falskt? Metoder i källkritik och den var riktigt bra tycker jag. Den tar på ett bra sätt upp hur svårt det är att bedöma sanningshalten i olika påståenden om verkligheten. Hur man med hjälp av källkritik kan uppmärksamma fel i källorna och ge stadga och struktur när man ska bedöma trovärdigheten.
När man använder böcker som källa har ett förlag ansett att innehållet är bra nog att ges ut. En första källkritik har alltså skett. Sen kan man snabbt lära sig vilka förlag som ger ut bra litteratur. När man använder källor på nätet måste man själv stå för all källkritik. Det blir ännu viktigare att förstå och lära sig att tänka källkritiskt.
Som bibliotekarie måste jag tänka källkritiskt när jag beställer facklitteratur. Elever och lärare litar (medvetet eller omedvetet) på att litteraturen som finns i biblioteket är av bra kvalitet. Jag måste även ha koll på om litteraturen är ”outdated”.
Som hjälp till eleverna kan jag även använda mig av Fronter och skapa en länksamling där jag kan lägga länkar som jag anser är trovärdiga.

Hur kan man använda den nya tekniken för att lära ut källkritik på ett lättillgängligt sätt? (Som komplement till en text.)