söndag 22 juli 2012

Lagar och regler

Varning, detta inlägg är betydligt längre än 200 ord. Detta för att besvar frågor ställda i kurswebben.

Jag har läst igenom Legala handboken i pdf-format som finns länkad på kurswebben. Mycket intressant läsning. Även om den är gjord för lärare och studenter vid högskola och universitet så finns det matnyttigheter där för de som redan tagit klivet ut i arbetslivet. Framför allt tänker jag på Offentlighetsprincipen som är grundläggande för hela den offentliga förvaltningen i Sverige. Den är till för att stärka medborgarnas insyn och kontroll över förvaltningen och rättsskipningen inom offentlig verksamhet (s. 10). Om man arbetar i en statlig eller kommunal verksamhet är det väsentligt att man har koll på Offentlighetsprincipen och vad den innebär. T ex att vem som helst kan fråga efter allmänna handlingar och är dessa inte sekretessbelagad får man inte fråga om vem personen i fråga är. Det kräver också att man själv vet hur man ska göra med e-post man får in till jobbmailen, vad som ska diarieföras och hur man ska hantera interna mail. (All e-post till din jobbadress är handlingar, men ska allt bli allmänna handlingar? E-post som ska diarieföras skall skickas till registratorn. Även sekretessbelagda uppgifter skall diarieföras.)

Upphovsrättsliga aspekter.
- Tänk på att bilder, filmer, texter som finns på nätet är skyddade av upphovsrättslagen. Du måste fråga om lov för att använda det (utöver i privat syfte). Använd dig av eget material eller kolla in t ex flickr och sök på material som har t ex en CC-licens som tillåter att du använder materialet. Men kolla så du använder det korrekt!
 - Du kan lägga ut ditt eget material på nätet, dock så är det bäst att höra efter om personer finns med på bilder går med på att du publicerar det. Du kan inte publicera andras material utan deras godkännande.
- Kursmaterial som lärare på universitet och högskola skapat tillhör dem enligt lärarundantaget. Dock finns det ännu ingen allmän regel för lärare i kommunala skolor. Lärare som gjort material tillsammans delar upphovsrätten till materialet. Detta gör de även när de slutat på arbetsplatsen.
- För att en föreläsning skall få läggas upp på webben måste föreläsaren godkänna detta. Det är fortfarande lärarens material.
- Vill du själv publicera på webben och vill göra materialet tillgängligt för andra så använd dig av t ex CC-lisens, men sätt dig in i vad de olika licenserna kommer att innebära!
- Om du startar en interaktiv webbsida så tänk på lagen om elektroniska anslagstavlor. Du måste lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten där du uppger din identitet, hur meddelanden görs tillgängliga och du skall ha översikt över sidan så att inget olagligt publiceras. Du kan inte ställas till svars för vad som publiceras, men om det inte plockats bort inom rimlig tid kan du ställas till svars för brott mot lagen om elektroniska tavlor. Så minst en gång i veckan borde du kolla av den.

Offentlighetslagstiftningen
- Tänk på att rättade tentor, studieresultat och betyg, anmälan om fusk eller kränkning, beslut i disciplinnämnden, studentklagomål är offentiga handlingar. Dock är bl a lärares anteckningar, övningsuppgifter för den löpande undervisningen, manus till artiklar inte offentliga. Hur det ligger till med bibliotekariens arbetsmaterial vet jag dock inte. Men om den skall undervisa i t ex informationssökning så borde samma regler gälla där.
- Allt kursmaterial som färdigställs skall betraktas som en allmänhandling, även digitalt material.
- Materialet på en kurswebb är en allmänhandling, detta inkluderar  studenters inlägg och frågor. Detta bör läraren informera om innan kursen startar. Lösenordsskyddade hemsidor undantas EJ från offentlighetsprincipen.

Har någon på ditt arbete berättat för dig om offentlighetsprincipen och hur du ska göra dem e-post, annan post och andra handlingar du handskas med? Om/om inte, vet du vem du ska vända dig till och fråga?
Jag hittade denna information där min kommun förklarade en del för kommuninvånarna. Klicka!

Länkar:
Bibliotekslag 1996:1596
DS2012:13 Författningsförslag till ny Bibliotekslag (pdf)
Skolinspektionens tolkning av tillgång på skolbibliotek (pdf)
Bonus Presskoipa Hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar