lördag 31 augusti 2013

Digital kompetens, källkritik och ett livslångt lärande

Varför ska man fortsätta att utbilda sig. Varför är det viktigt med digital kompetens? Varför behöver dagens ungdomar mer utbildning i källkritik än gårdagens?

En kort sammanfattning erbjuds i denna film:
(Försökte bädda in men koden var skadad.)

Intervju med Alastair Creelman


lördag 24 augusti 2013

Bibliotek, digitala resurser och OER


När jag köper in böcker till biblioteket nu för tiden så medföljer i vissa böcker digitala resurser/webbresurser. För att komma åt dessa måste låntagaren registrera sig och ange koden som står i boken. I vissa fall så ska den förste låntagaren skriva in uppgifterna så nästa låntagare kan komma åt de digitala resurserna. Jag tycker inte att det är rimligt att detta ansvar lämnas över på låntagaren. Inte heller att endast ett fåtal kan logga in och få ta del av extra materialet. 

I en bok som jag köpt in kan tre separata låntagare använda koden som följer med boken. Jag är den fjärde som lånar boken. Efter 28x3 dagar är extra materialet förbrukat. Det måste förlagen bli mycket bättre på, för jag gissar att utvecklingen är sådan att allt fler böcker kommer med separata webbresurser. 

Kanske kan man här samarbeta med lärplattformerna så att skolbibliotek kan erbjuda sina låntagare tillgång till webbresurserna. Se till att erbjuda en länk som fungerar inifrån lärplattformen? För folkbiblioteken då? Där borde man kunna använda inloggning med lånekort och pinkod på något sätt på hemsidan. Troligtvis finns det enkla lösningar. Men det måste komma bättre lösningar än vad som erbjuds nu.

En annan sak som borde diskuteras är hur fria digitala böcker ska hanteras, eller inte. Jag tycker att det vore bra om biblioteken, både skolbibliotek och folkbibliotek kan samordna dem på något sätt och göra det enkelt för människor att komma åt även dem. Fria böcker lånas inte, men bibliotek är bra på att organisera och systematisera information. Är det dags att se till att detta även inbegriper de fria böckerna. Det kanske görs redan. Jag kan helt enkelt ha missat det. 

Föregångarna här borde vara högskolebiblioteken. Medan jag har funderat på denna text har ett webbinarium om just detta annonserats. Det är måndagen den 26 augusti 2013.  Läs mer här.

söndag 18 augusti 2013

Lärplattformarnas utmaning


Skolor (kommuner) väljer att skaffa sig olika lärplattformar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för personal och elever. De betalar en hel del för detta. Men om de ska fylla en bra funktion så måste de utvecklas ännu mer. Idag finns konkurrens av fria alternativ. 

Som skolbibliotekarie ser jag skulle jag t ex behöva en virtuell bokhylla för de fria böcker som finns tillgänglig där ute. Visst finns det säkert fria alternativ som man kan länka till eller informera om. Men nu är det ju tänkt så (hoppas jag) att lärplattformar ska fånga in så mycket som möjligt. Men funktioner för skolbiblioteket verkar inte ha varit på agendan. 
     
I och med den digitala utvecklingen och skolinspektionens krav på skolbibliotek och skolbibliotekens önskan att hänga med i utvecklingen så borde det faktiskt komma upp på agendan. Idag kräver skolinspektionen en fysisk samling med böcker, vilket i dagens samhälle är rimligt. Idag fyller den fysiska boken en funktion. Men det gör även den digitala boken. Hur det kommer att bli i framtiden kan vi endast spekulera i, men ett troligt scenario är att den digitala boken kommer att ta över mer och mer (även om det för mig känns ledsamt). 
     
Det är vore inte helt fel att idag kunna börja samla digitala böcker i någon form av bokhylla så att elever och lärare enkelt kan komma åt dem. Och då gärna något som ser snyggt och lockande ut. Inte bara en länkadress eller titeln som är hyperlänkad till den digitala boken. 

torsdag 15 augusti 2013

Webben i undervisningen av Patricia Diaz


Webben i undervisningen: Digitala verktyg och sociala medier för lärande. 1:a upplagan.

Äntligen fick jag tillfälle att läsa denna bok. Jag har sett till att få den utlånad sedan jag köpte in den, men under sommarlovet var den min!

Det här är en bok med stor ambitionsnivå. En bok som försöker att fånga in historien och framtiden i ett. Och den lyckas bra! Boken är uppdelad i två delar: först en historik hur det sett ut fram till nu med satsningar och vilka verktyg som använts under åren, den andra delen är för att realisera en förändring i dagens arbetet. I boken finns konkreta tips på hur webbresurser, digitala verktyg kan användas i undervisningen. Resurser som Diaz själv har provat på där hon rekommenderar tillvägagångssätt och poängtera vad som är bra att tänka på så man inte gör samma miss som hon gjort. 

Boken kan användas av de som redan börjat använda digitala verktyg, här får man fler tips som man kan prova på. Den fungerar även bra för de som hittills kanske endast funderat på att börja. Här finns massor av tips. Kanske blir den läsaren lite skrämd av allt som finns därute, men jag hoppas att när det lagt sig så kan pedagoger gå vidare med en grej som verkar kul och sedan fortsätta, ett steg i taget. För att komma igång så behöver man hjälp. Hur ska man annars hitta användbara verktyg ute på nätet och få veta hur de fungerar och hur man kan använda dem. Man kan sträckläsa boken. eller bläddra fram det man för tillfället är intresserad av att lära sig mer av. 

Bokens målgrupp är framför allt samtliga pedagoger på skolor, men kanske i första hand för de till lite äldre elever. Men det finns även lite tips för yngre åldrar med. Syftet med boken är att presentera varför pedagoger bör och hur de rent konkret kan integrera digitala medier i undervisningen. Det är något som jag tror det finns ett stort behov utav. 

En sak som stör lite i läsningen är att det finns en del missar i korrekturläsningen. I något fall gäller detta även i webbaddresserna, men med en enkel sökning i en valfri sökmotor hittar man rätt. Sedan går utvecklingen på nätet väldigt snabbt, det byts namn, verktyg plockas bort (Google Reader). Så en del saker i boken är redan daterade. 
Men en verkligt positiv sak är att hon hon har frågat sina elever när det är något hon funderat på och delger i boken deras svar/åsikter. Det är ju eleverna som är det centrala i det pedagogiska arbetet. 

Det här är inte det första boken jag läser om digitala verktyg. Jag har försökt att utbilda mig i ämnet, så jag har inte en nybörjares ögon. Men, jag tror att den här boken kan fungera bra för den helt nya och den som har lite koll men som vill bli mer inspirerad. Det är en bra första bok. En bok som borde finnas på alla skolbibliotek. Och visst har alla skolor ett sådant?

fredag 9 augusti 2013

Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén

En liten (133 s) men späckad bok om utvecklingen av datorer och IT i skolan. En bok som är intressant för alla som arbetar i skolan idag, kan jag tänka mig. Borde vara det i alla fall.

I 8 kapitel (Kunskaper för den 21:a århundradet, Varför ska man ha datorer i skolan?, När datorn kom till skolan, Kompetensutveckling, Digital kompetens och andra framtidskompetenser, Bortom läroboken - digitalt innehåll, Hur påverkar digitaliseringen utbildningssektorn, Hitta rätt väg - hjälp till självhjälp) får man allt från historik till framtidsutblick om hur datorer och informationsteknik förändrar skolan och utbildning. Det är en intressant läsning där man får en överblick av vad som hänt både i Sverige men även i världen. Vilka satsningar har gjorts, av vem och vad är resultatet av dessa satsningar? Vill man gå vidare och fördjupa sig finns det en litteraturlista som innehåller många pdf:er och webbplatser.

Som skolbibliotekarie så är det intressant att bland annat läsa om att källkritik och informationskompetens vikt betonas i flertalet satsningar. En av EUs  åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som fastställdes 2006 är digital kompetens.

Det är fascinerande att läsa om vad som redan gjorts för att öka kunskapen och användandet av datorer i skolan, vilka utmaningar och förändringar som behöver göras och hur andra länder har tagit sig av utmaningen. Varför har vi inte kommit längre? Varför är det skillnaderna mellan datortätheten mellan olika skolor och hur mycket man använder datorn i utbildningen? Vad behövs göras för att skolan ska komma ikapp världen utanför? Den värld som eleverna sedan ska ut och vara verksam i.

När man läser boken får man en övergripande inblick i hur det ser ut världens över. Jag hoppas att rektorer och skolledare läser boken och blir inspirerade att leda skolan framåt. Ta lärdom av lyckade projekten och försöker undvika att göra om andras misstag.

Tillägg: Och att rektorer/skolledare/förvaltningschefer tar till sig av att en 1:1-satsning inte syns i studieresultaten på en gång utan att det tar ett par år. Så ha tålamod.

måndag 5 augusti 2013

Wikipedia i undervisningen

I min önskan att lära mig mer om Wikipedia gick jag under sommaren en öppen kurs: Wikipediakurs för pedagoger (Hittas på den här adressen: http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_för_pedagoger)

Den bestod av tre uppgifter under orden Varför?, Vad? och Hur? och syftet med kursen är att lära sig mer om Wikipedia och hur man kan använda sig av uppslagsverket i skolan.
I den första uppgiften var det en del text att läsa, och jag uppfattade den mer vänd till grundskolan, men det fungerade ändå.

Uppgifterna var formulerade till undervisande pedagoger. Jag som gymnasiebibliotekarie fick helt enkelt göra om uppgifterna lite så de passade min verklighet.

I den sista uppgiften ska man fundera över hur man kan använda sig av wikipedia eller någon av systerprojekten i undervisningen. Jag gjorde då denna slideshare som jag hoppas kan användas som en första introduktion till Wikipedia. Att ta den där första stegen in i något nytt kan vara mycket svårt. Man vet inte riktigt var man ska börja. Förhoppningsvis kan man ta och utforska wikipedia själv efter att ha fått grunden här: