söndag 18 augusti 2013

Lärplattformarnas utmaning


Skolor (kommuner) väljer att skaffa sig olika lärplattformar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för personal och elever. De betalar en hel del för detta. Men om de ska fylla en bra funktion så måste de utvecklas ännu mer. Idag finns konkurrens av fria alternativ. 

Som skolbibliotekarie ser jag skulle jag t ex behöva en virtuell bokhylla för de fria böcker som finns tillgänglig där ute. Visst finns det säkert fria alternativ som man kan länka till eller informera om. Men nu är det ju tänkt så (hoppas jag) att lärplattformar ska fånga in så mycket som möjligt. Men funktioner för skolbiblioteket verkar inte ha varit på agendan. 
     
I och med den digitala utvecklingen och skolinspektionens krav på skolbibliotek och skolbibliotekens önskan att hänga med i utvecklingen så borde det faktiskt komma upp på agendan. Idag kräver skolinspektionen en fysisk samling med böcker, vilket i dagens samhälle är rimligt. Idag fyller den fysiska boken en funktion. Men det gör även den digitala boken. Hur det kommer att bli i framtiden kan vi endast spekulera i, men ett troligt scenario är att den digitala boken kommer att ta över mer och mer (även om det för mig känns ledsamt). 
     
Det är vore inte helt fel att idag kunna börja samla digitala böcker i någon form av bokhylla så att elever och lärare enkelt kan komma åt dem. Och då gärna något som ser snyggt och lockande ut. Inte bara en länkadress eller titeln som är hyperlänkad till den digitala boken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar