måndag 30 december 2013

Öppen uppgift 6 & 7

(6) Genomför samarbete/utbyte online så att det finns en url till det. En sådan url kan man använda om man vill ansöka om Digitala Skollyftet Badge som ett bevis för sitt deltagande och sin kompetens.
(7) Dela en reflektion över samarbetet/utbytet online.

Att genomföra ett samarbete online är inte alltid så enkelt som det kan verka. Visst har jag och andra idéer om hur detta kan gå till. Idéer som jag redan skrivit om i uppgift nr 5. Men samarbete sker redan bland skolbibliotekarier via skolverkets e-postlista samt wikin där boklistor publiceras. Vi har även twitter som plattform för samarbete. Men att utveckla ett mer organiserat samarbete via denna kurs verkar, i alla fall för mig, inte helt lätt. Visst har kontakter tagits där intresse visats. Men sedan har det inte hänt mer. Tidsbrist. För få. Samarbete online är lika svårt att etablera som samarbete på arbetsplatsen. Jag har försökt att titta igenom blogghubben men jag har knappt hittat några andra skolbibliotekarier. Detta gör det problematiskt att utveckla ett samarbete.

Då det ofta är ett ensamt arbete (ofta har man inte en annan bibliotekariekollega på arbetsplasten) så vore online samarbete på olika sätt berikande. (Detta gäller även för många lärare. Hu många träslöjds- eller syslöjdslärare finns det på skolorna t ex?) Det är i samarbete som man utvecklas, när idéer utbyts och diskuteras och omformuleras. När man får andras synvinklar på det hela och kanske måste argumentera för sin sak. Jag hoppas att samarbete utkristalliserar sig under den närmaste tiden.

Idén om samarbete är enkelt, men själva samarbetet är komplicerat att åstadkomma. Kanske kan det enbart ske genom slumpen. Följ strömmen och andra dyker upp som också följer med strömmen? Men det gäller att hitta strömmen.
     På min skola så upplever jag det som att inte många är ute på t ex twitter och upplever det utvidgade kollegiet. Hur kan jag hjälpa till med att få ut dem? Jag har provat lite olika strategier, men det enklaste är kanske bara att säga att jag är där och vad jag har för nytta av det. Genom att visa/berätta om vilken nytta man själv har det och hjälpa de intresserade kanske man kan få fler att delta i online gemenskapen/utbytet.

fredag 27 december 2013

Plagiat och källkritik - Det är viktiga saker det.

Vad är plagiat? Varför är det viktigt att följa upphovsrättslagen? Den här artikeln i DN som jag kom över kanske kan belysa det hela.
http://www.dn.se/kultur-noje/hollywoodstjarna-misstankt-for-plagiat-gang-pa-gang/

måndag 23 december 2013

God jul


God jul på er alla önskar Biblioteket-IKT

May the force be with you

måndag 9 december 2013

Öppen uppgift 5

Hur samarbetar man enklast när man använder nätet och när man kanske har många olika idéer som man vill samarbeta kring? Det är inte det enklaste att lösa.

Mina tankar går så här:
Jag har skapat en grupp på Facebook, Skolbibliotek 2.0 som inte har tagit fart alls. Det var alltså inte en bra idé.
Vi är många som redan nu använder Twitter som en samarbetsplattform. Vi delger och ställer frågor. Vilket ofta fungerar bra. Så det kan vi ju fortsätta med.
Lika så används skolbibliotekslistan också, inte lika frekvent som tidigare, men där samarbetas det. Så kör vidare på det. Toppen.

Men vad kan vi skapa som är nytt? En ny maillista? Det känns inte som den bästa idéen. Det kan gärna bli för mycket i inkorgen.

Kanske en till wiki? Där kan man göra nya sidor med olika ämnesområden. Vill man ha hjälp med idéer till hur man kan fixa till i skolbiblioteket kan man se om någon publicerat ett inspirerande foto, text eller film. Instruktionsfilmer finns på en annan sida. O s v. Då väljer man själv det man är intresserad av och slipper det andra.

Eller kanske ett google docs dokument. Skriva in vad man önskar och se om någon nappar och hjälper till.

Det finns många alternativ i den digitala världen. Det gäller bara att ha tid att fundera på hur man vill strukturera upp det och sedan få andra att hänga på.

Vad har du för idé? Hur tänker du?

fredag 29 november 2013

Öppen uppgift 4

Identifiera ett skolutvecklingsprojekt att samarbeta kring online.

Det finns så mycket som man kan samarbeta kring online. Vad behöver jag och vad behöver andra? Finns det ett gemensamt som går att identifiera. Det går inte att göra själv, så det måste bli flera idéer och se om det nappas på något.

Inom skolan pratas det mycket om det flippade klassrummet. Hur kan vi flippa biblioteket och göra det vi skapar åtkomligt för andra bibliotek? Om man ser på högskolebiblioteken så kan man ju säga att de flippar för fullt. De skapar filmer om hur man söker böcker, hur man använder deras sida på nätet, visar olika söktekniker. Jag har även sett filmer från gymnasiebibliotek.
     Kan man skapa en gemensam plattform för dessa filmer? Går det att göra filmerna mer "allmängiltiga", alltså inte berätta om hur man hittar länken och/eller lösenord så fler kan använda dem? I ett delat dokument kan man skriva när man har behov av t ex en instruktionsfilm om valfri databas. Man kanske inte har tid att fixa en själv Då kan kanske någon annan spela in en film, eller söka efter en på YouTube.

Jag har ju en bokblogg som det är skrämmande dålig uppdatering på. Har gjort ett par podcasts också där jag läst in recensionen så de med lässvårigheter kan lyssna istället. Men jag har tappat bollen lite på det. Går det att utveckla ett samarbete? CC-licens på recensioner så jag kan använda andras. Spela in Podcasts, även på andras recensioner? Dela blogg borde vara en möjlighet, men där kanske kommunens it-policy blir ett problem.

I ett samarbetsprojekt kanske det är vettigt att fundera på vilka utmaningar som är viktigast just nu att ta hand om. Utgå ifrån diskussionen som finns på skolorna och i sociala medier.

söndag 24 november 2013

Digitalt samarbete

Det är spännande och roligt att se när någon nappar på idéerna som man får i samband med Det digitala skollyftet. Att arbeta som skolbibliotekarie innebär ofta att man har sina kollegor på avstånd. Och när man är intresserad av att utveckla det digitala skolbiblioteket och använda de resurser som finns på nätet kanske man måste vända sig ännu längre bort (geografiskt) för att hitta samarbetspartners.

Jag ska dock börja med att säga att denna blogg är min rent privata blogg. Den startades upp i samband med en kurs jag läste på KTH, Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för det 21:a århundradet, och jag har drivit den vidare efter kursens slut och valde nu att använda mig av denna för Det digitala skollyftet. Min arbetsgivare har inget med denna blogg att göra, om personalen på skolan där jag arbetar hittar till den så hoppas jag självklart att den ska vara till nytta.

Tingsholmsbiblioteket har på sin blogg kommenterat mina idéer för mål med denna kurs. Jag tror att våra arbeten i stort liknar varandras och ett samarbete borde kunna åstadkommas. Satsningen på datorer på skolorna (dock olika sorter) skapar en gemensam grund. Hur kan man utnyttja detta för att nå elever och lärare, bortsett från att vara en extra support med alla slags datorfrågor som de kommer med. (Vilket är otroligt roligt och jag lär mig massor via deras funderingar).

Jag kan erkänna att det är lathet att jag inte satt en CC-licens på denna blogg. Jag försöker att göra reklam för CC-licensen på skolan, har satt licens på filmer som jag skapat, men denna blogg har jag inte fixat till än. Ett projekt som aldrig prioriterats ordentligt.

När det gäller samarbetsytor så finns även en facebookgrupp som jag skapat men ingen har hakat på, gjorde inte så mycket arbete med att sprida den. Skolbibliotek 2.0 Genom att skapa en gemensam yta där endast material, frågor idéer som rör just en sak borde ge en bra start för samarbete.

Mina trötta tankar denna måndagsmorgon.

onsdag 6 november 2013

V. 45 (2) Öppen uppgift

Uppgift: "Dela ett eget formulerat personligt kursmål och intresseintrikningar/frågeställningar att ta med genom kursens gång."

Vad har jag för mål med att gå denna kurs? Och vad är jag intresserad av?


Då jag är ensam bibliotekarie på skolan kan det stundtals vara ett ensamt arbete. Jag har kollegor i lärarna, och det är inte fy skam. Men jag har ett stort behov av att nå ut till det utvidgade kollegiet skolbibliotekarier. 
Jag har redan hittat en hel del på twitter, äntligen är jag inte ensam! Jag hittar inspiration och har möjlighet att skicka iväg frågor eller idéer och få respons. Tänk om man kunde utveckla detta till att samarbeta genom att använda de digitala verktyg som finns tillgängligt! Dela dokument med varandra, jag sitter här i mitt arbetsrum (eller i min bostad) i min del av Sverige och skriver och någon/några andra sitter någon helt annanstans men vi möts ändå på samma plats.

Man kan använda Skype eller Google Hangout och lära känna varandra för att om möjligt kanske göra ett studiebesök om pengar och tid finns. Öppna upp till möjligheter för att utveckla skolbiblioteken!

Hur kan samarbeten se ut mellan skolbibliotek som ligger geografiskt långt ifrån varandra? Går det att samarbeta på ett bra sätt? Vilka digitala verktyg skapar dessa möjligheter?

onsdag 30 oktober 2013

Digitala skollyftet

Nu kör Digitala skollyftet igång. Och jag ska försöka hänga med.

Jag arbetar som gymnasiebibliotekarie i Dalarna och är mycket intresserad av hur man kan använda sig av de digitala verktygen i ett pedagogiskt syfte, samt att se hur jag som gymnasiebibliotekarie kan utveckla biblioteket. Göra det mer tillgängligt för eleverna.
Utveckligen går framåt med stormsteg och det gäller att försöka hänga med för elevernas skull. Skolan ska ge dem en bra grund att stå på så att det kan fortsätta med resten av sina liv.

(En kort presentation.)


fredag 25 oktober 2013

Litteraturlista för rektorer och skolledare i 1:1-satsningar

För någon dag sedan hoppade det in en idé i min hjärna. Nämligen att göra en litteraturlista för rektorer och skolledare som driver/ ska driva en 1:1-satsning.

Varför dök idén upp? Där jag arbetar kom denna satsning väldigt snabbt. Upphandlingen blev klar under sommaren och så körde vi igång på höstterminen. Det var inte många som hunnit sätta sig in i vad det innebär med en sådan satsning. (Bakgrundshistorien för detta snabba handlande går jag inte in på.)

Nu är vi inne på andra året av en 1:1-satsning för hela skolan. Men fortfarande, tycker jag, att det saknas kunskap i vad det innebär med en sådan här satsning. Kunskap om hur man lyckas med satsningen är begränsad.
Tid är alltid en bristningsvara och om ledningen inte ens vet var någonstans de ska börja när de ska sätta sig in i detta, ja, då tar det tid att komma på det. Att leta och då inte ens veta var man ska börja, ja, då kan det kännas helt hopplöst.

Därför kom jag på att man kanske ska göra en litteraturlista. Vi mer tänkande har blivit Litteraturlistor. För det finns väldigt mycket bra att läsa när det gäller 1:1-satsningar, digitalisering av skola, digital kompetens, informationskompetens mm. Ämnet blir bara större och ju mer jag funderar vidare.

För att inte skrämma bort den tänkta läsaren med en litteraturlista tjock som en bok kan man göra olika listor. Så, vad borde ingå i den första litteraturlistan? Vad är grunden som det senare ska byggas på?

Mitt första ihopspånade förslag är detta:

Litteraturlista 1 för rektorer och skolledning

Böcker

Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén

Nätbaserad utbildning: En introduktion av Stefan Hrastinski

Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel red. Stefan Hrastinski

Den trådlösa pedagogen: En-till-en i en skola med vetenskaplig grund red. Tomas Kroksmark

Webben i undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande av Patricia Diaz

Juridiken kring e-lärande av Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk

Språket i sociala medier av Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson

Tidskrifter att hålla koll på

Diu

MacWorld (Macdatorer i 1:1-satsningen på min skola)

Bloggar att ha koll på


http://unosuno.blogspot.se/ (I väntan på boken)

Har du fler tips? Eller borde något av dessa förslag ligga på en senare litteraturlista? Jag vill gärna ha kommentarer.


onsdag 16 oktober 2013

Lärplattormens varande

Läste ett intressant blogginlägg angående lärplattformen, dess brister och varför den fortfarande köps in av huvudmännen. http://edwiz.wordpress.com/2013/10/15/varfor-larplattform/ 


lördag 5 oktober 2013

Debatten i DN

Det är alltid intressant att följa en debatt som handlar om något som verkligen intresserar en. I det här fallet är det debatten om skolbibliotek som har pågått under ett par dagar i DN. Där har krav på bemannade skolbibliotek framförts av Miljöpartiet. Som svar på det kom ett påstående att skolbibliotek inte har någon påverkan på elever samt att det finns forskning (dock inte så mycket) om skolbibliotek och att den har visat  att skolbibliotek har en effekt på elever och deras informationskompetens och läsning.

Med lite källkritisk läsning av artiklarna kan jag i alla fall se att forskning om skolbibliotek visst finns. Något som också motsäger artikelns påstående att ingen forskning finns är att en bok precis kommit ut som handlar tar upp forskning som rör skolbibliotekets två huvuduppgifter: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi. Men självklart behövs det mer forskning.

Ett bemannat skolbibliotek av utbildad personal påverkar definitivt användningen av skolbiblioteket. Det blev tydligt på skolan där jag för närvarande arbetar.
När utbildad personal rationaliserades bort så försvann även ordningen i biblioteket. När elever och lärare inte kunde hitta böckerna de sökte slutade biblioteket att användas. Tack och lov protesterade lärarna på skolan och en annons sattes ut där skolan sökte en utbildad bibliotekarie. Jag fick det jobbet.

Nu används skolbiblioteket som ett pedagogiskt komplement till undervisningen. Skönlitterära böcker lånas på olika språk, källor söks i facklitteraturavdelningen och jag tar mina första stapplande steg ut i klassrummen och undervisar i informationssökning och källkritik.
Och jag märker direkt en effekt. Det märks i vilka frågor som eleverna nu ställer till mig.

fredag 4 oktober 2013

Skolbibliotekets påverkan, en liten fundering.


Att skolor satsar på 1:1-lösningar (en dator till varje elev) är ett sätt att fortsätta få elever att söka till skolan. De kanske inte väljer skolan för att de får en dator, men det finns en risk att de väljer bort skolor som inte erbjuder det. Att inte ha ett skolbibliotek borde medföra att elever väljer en annan skola.

Men ett bra skolbibliotek kan hjälpa till att locka elever till skolan. Eleverna som går på skolan är de bästa marknadsförarna, om de trivs, känner att de lär sig och får en bra utbildning sprider de det vidare. Ett väl fungerande skolbibliotek med engagerad personal bidrar till detta, med både trivsel och lärande.

tisdag 1 oktober 2013

Bibliotek i en digital ålder

Biblioteket i en digital ålder. Har biblioteket en plats?

Absolut. Bara för att "alla" kommer åt informationen betyder inte att de hittar den. Bibliotekarierna behövs för att guida studenter/låntagarna igenom denna djungel. Det märker jag i mitt arbete. Även fast ungdomarna fått benämningen "digital naives" så vet de inte hur man gör en bra sökning. De vet inte skillnaden mellan en sökmotor och en databas. Utbildning behövs för att lära sig.

Om man vuxit upp i en skog med fullt av träd runt omkring sig så betyder det inte att man vet hur man timrar ett hus. Även om andra kanske kan förvänta sig det av en. (Jag är expert på dåliga exempel.)

Ta och titta på denna intervju för mer om biblioteket i en digital ålder, om information och även om den fysiska boken:

söndag 29 september 2013

Att öva källkritik

Behöver en övning i källkritik innehålla sidor som är fel? Och finns det någon sida som är fel?

En lärare frågade mig om jag kunde ordna en övning i källkritik till hens elever. Självklart kunde jag det.
Jag tog tips från skolbibliotekslistans mail om djurförsök och ordnade ett dokument med länkar till olika sidor på nätet som jag sedan mailade till läraren för att se om det dög.
Jag meddelade att ingen sida i övningen var fel, alla är bra att använda, men vilken är beroende på vilket syfte man har. Det gjorde läraren lite tveksam. Det kanske var för svårt för eleverna. Så jag letade reda på en länk som tydligt kan kritiseras. En blogg utan kontaktuppgifter, ingen presentation av den som skriver på den och mycket personliga åsikter utan angivna källor. Läraren blev då mer nöjd.

Men behöver en övning i källkritik innehålla tydliga "fel"?
Visst kan det vara en poäng med det. Att visa att allt på nätet inte är sant. Nästa steg är, enligt mig, att lära eleven hitta en "korrekt" källa som hjälper till att svara på syftet/frågeställningen. Det finns fullt av bra information på nätet, men allt passar inte alltid. Det måste eleven också lära sig.

I det här fallet var det nog så att läraren ville ha det första steget med rätt och fel, medan jag genast hoppade till nästa steg, se om källorna verkar bra och fundera över användningen av källorna. I övningen tror jag de två stegen slogs ihop. I morgon får jag se om det var en bra idé eller om jag ska formulera om övningen.

En sak som vi är överens om helt och hållet är att bibliotekarien måste in i den pedagogiska undervisningen och komplettera elevernas utbildning med kunskaper som lärarna saknar (eller har mindre utav).

tisdag 24 september 2013

Fortbildning, ett måste och väldigt roligt!

Jag kommer aldrig att bli färdig. Varken som människa eller som anställd. Tack och lov. Förbättringsmöjligheterna tar inte slut. Det livslånga lärandet pågår ständigt.

I mitt arbete som gymnasiebibliotekarie inser jag att jag ständigt måste fortbilda mig. Jag måste fort bilda mig. Jag behöver kunskapen nu! Utvecklingen går snabbt framåt, och stannar jag upp för  länge så springer världen utanför förbi. Visst kan det kännas stressande om jag tänker på det i dessa termer. Och visst gör jag det, ibland.

Men oftast så är jag positivt inställd till hur det ser ut. Jag tycker inte om att stå still, bli bekväm. I korta stunder, ja visst, men inte för länge. Bara lagom så jag hinner komma på var jag ska ta vägen här näst. Vad behöver jag förbättra min kompetens?

Nu är antagningen för högskolor och universitet öppen igen, fram till och med 15 oktober. Där kan man hitta distanskurser som gör det möjligt för arbetande människor att fortsätta sitt lärande. Jag gjorde en snabb sökning med ordet "Bibliotek" valde Kurser och Visa bara distansutbildningar och hittade genast flera kurser jag ville gå. Följ länken här om du vill se sökningen

Gjorde även en sökning med ordet "Informationsvetenskap" och då blev träffarna dessa.

Vad jag ska välja har jag inte riktigt bestämt ännu. Men det kliar i fingrarna, jag vill lära mig mer! Tack och lov har jag tid att göra detta. Och ork. För trots att det kan vara väldigt mycket på jobbet, kan jag oftast lämna det när jag går hem. Önskar fler hade möjlighet att känna att de orkade att fortsätta att lära sig. Jag behöver detta för att fortsätta att må bra.

fredag 13 september 2013

lördag 31 augusti 2013

Digital kompetens, källkritik och ett livslångt lärande

Varför ska man fortsätta att utbilda sig. Varför är det viktigt med digital kompetens? Varför behöver dagens ungdomar mer utbildning i källkritik än gårdagens?

En kort sammanfattning erbjuds i denna film:
(Försökte bädda in men koden var skadad.)

Intervju med Alastair Creelman


lördag 24 augusti 2013

Bibliotek, digitala resurser och OER


När jag köper in böcker till biblioteket nu för tiden så medföljer i vissa böcker digitala resurser/webbresurser. För att komma åt dessa måste låntagaren registrera sig och ange koden som står i boken. I vissa fall så ska den förste låntagaren skriva in uppgifterna så nästa låntagare kan komma åt de digitala resurserna. Jag tycker inte att det är rimligt att detta ansvar lämnas över på låntagaren. Inte heller att endast ett fåtal kan logga in och få ta del av extra materialet. 

I en bok som jag köpt in kan tre separata låntagare använda koden som följer med boken. Jag är den fjärde som lånar boken. Efter 28x3 dagar är extra materialet förbrukat. Det måste förlagen bli mycket bättre på, för jag gissar att utvecklingen är sådan att allt fler böcker kommer med separata webbresurser. 

Kanske kan man här samarbeta med lärplattformerna så att skolbibliotek kan erbjuda sina låntagare tillgång till webbresurserna. Se till att erbjuda en länk som fungerar inifrån lärplattformen? För folkbiblioteken då? Där borde man kunna använda inloggning med lånekort och pinkod på något sätt på hemsidan. Troligtvis finns det enkla lösningar. Men det måste komma bättre lösningar än vad som erbjuds nu.

En annan sak som borde diskuteras är hur fria digitala böcker ska hanteras, eller inte. Jag tycker att det vore bra om biblioteken, både skolbibliotek och folkbibliotek kan samordna dem på något sätt och göra det enkelt för människor att komma åt även dem. Fria böcker lånas inte, men bibliotek är bra på att organisera och systematisera information. Är det dags att se till att detta även inbegriper de fria böckerna. Det kanske görs redan. Jag kan helt enkelt ha missat det. 

Föregångarna här borde vara högskolebiblioteken. Medan jag har funderat på denna text har ett webbinarium om just detta annonserats. Det är måndagen den 26 augusti 2013.  Läs mer här.

söndag 18 augusti 2013

Lärplattformarnas utmaning


Skolor (kommuner) väljer att skaffa sig olika lärplattformar för att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för personal och elever. De betalar en hel del för detta. Men om de ska fylla en bra funktion så måste de utvecklas ännu mer. Idag finns konkurrens av fria alternativ. 

Som skolbibliotekarie ser jag skulle jag t ex behöva en virtuell bokhylla för de fria böcker som finns tillgänglig där ute. Visst finns det säkert fria alternativ som man kan länka till eller informera om. Men nu är det ju tänkt så (hoppas jag) att lärplattformar ska fånga in så mycket som möjligt. Men funktioner för skolbiblioteket verkar inte ha varit på agendan. 
     
I och med den digitala utvecklingen och skolinspektionens krav på skolbibliotek och skolbibliotekens önskan att hänga med i utvecklingen så borde det faktiskt komma upp på agendan. Idag kräver skolinspektionen en fysisk samling med böcker, vilket i dagens samhälle är rimligt. Idag fyller den fysiska boken en funktion. Men det gör även den digitala boken. Hur det kommer att bli i framtiden kan vi endast spekulera i, men ett troligt scenario är att den digitala boken kommer att ta över mer och mer (även om det för mig känns ledsamt). 
     
Det är vore inte helt fel att idag kunna börja samla digitala böcker i någon form av bokhylla så att elever och lärare enkelt kan komma åt dem. Och då gärna något som ser snyggt och lockande ut. Inte bara en länkadress eller titeln som är hyperlänkad till den digitala boken. 

torsdag 15 augusti 2013

Webben i undervisningen av Patricia Diaz


Webben i undervisningen: Digitala verktyg och sociala medier för lärande. 1:a upplagan.

Äntligen fick jag tillfälle att läsa denna bok. Jag har sett till att få den utlånad sedan jag köpte in den, men under sommarlovet var den min!

Det här är en bok med stor ambitionsnivå. En bok som försöker att fånga in historien och framtiden i ett. Och den lyckas bra! Boken är uppdelad i två delar: först en historik hur det sett ut fram till nu med satsningar och vilka verktyg som använts under åren, den andra delen är för att realisera en förändring i dagens arbetet. I boken finns konkreta tips på hur webbresurser, digitala verktyg kan användas i undervisningen. Resurser som Diaz själv har provat på där hon rekommenderar tillvägagångssätt och poängtera vad som är bra att tänka på så man inte gör samma miss som hon gjort. 

Boken kan användas av de som redan börjat använda digitala verktyg, här får man fler tips som man kan prova på. Den fungerar även bra för de som hittills kanske endast funderat på att börja. Här finns massor av tips. Kanske blir den läsaren lite skrämd av allt som finns därute, men jag hoppas att när det lagt sig så kan pedagoger gå vidare med en grej som verkar kul och sedan fortsätta, ett steg i taget. För att komma igång så behöver man hjälp. Hur ska man annars hitta användbara verktyg ute på nätet och få veta hur de fungerar och hur man kan använda dem. Man kan sträckläsa boken. eller bläddra fram det man för tillfället är intresserad av att lära sig mer av. 

Bokens målgrupp är framför allt samtliga pedagoger på skolor, men kanske i första hand för de till lite äldre elever. Men det finns även lite tips för yngre åldrar med. Syftet med boken är att presentera varför pedagoger bör och hur de rent konkret kan integrera digitala medier i undervisningen. Det är något som jag tror det finns ett stort behov utav. 

En sak som stör lite i läsningen är att det finns en del missar i korrekturläsningen. I något fall gäller detta även i webbaddresserna, men med en enkel sökning i en valfri sökmotor hittar man rätt. Sedan går utvecklingen på nätet väldigt snabbt, det byts namn, verktyg plockas bort (Google Reader). Så en del saker i boken är redan daterade. 
Men en verkligt positiv sak är att hon hon har frågat sina elever när det är något hon funderat på och delger i boken deras svar/åsikter. Det är ju eleverna som är det centrala i det pedagogiska arbetet. 

Det här är inte det första boken jag läser om digitala verktyg. Jag har försökt att utbilda mig i ämnet, så jag har inte en nybörjares ögon. Men, jag tror att den här boken kan fungera bra för den helt nya och den som har lite koll men som vill bli mer inspirerad. Det är en bra första bok. En bok som borde finnas på alla skolbibliotek. Och visst har alla skolor ett sådant?

fredag 9 augusti 2013

Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén

En liten (133 s) men späckad bok om utvecklingen av datorer och IT i skolan. En bok som är intressant för alla som arbetar i skolan idag, kan jag tänka mig. Borde vara det i alla fall.

I 8 kapitel (Kunskaper för den 21:a århundradet, Varför ska man ha datorer i skolan?, När datorn kom till skolan, Kompetensutveckling, Digital kompetens och andra framtidskompetenser, Bortom läroboken - digitalt innehåll, Hur påverkar digitaliseringen utbildningssektorn, Hitta rätt väg - hjälp till självhjälp) får man allt från historik till framtidsutblick om hur datorer och informationsteknik förändrar skolan och utbildning. Det är en intressant läsning där man får en överblick av vad som hänt både i Sverige men även i världen. Vilka satsningar har gjorts, av vem och vad är resultatet av dessa satsningar? Vill man gå vidare och fördjupa sig finns det en litteraturlista som innehåller många pdf:er och webbplatser.

Som skolbibliotekarie så är det intressant att bland annat läsa om att källkritik och informationskompetens vikt betonas i flertalet satsningar. En av EUs  åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som fastställdes 2006 är digital kompetens.

Det är fascinerande att läsa om vad som redan gjorts för att öka kunskapen och användandet av datorer i skolan, vilka utmaningar och förändringar som behöver göras och hur andra länder har tagit sig av utmaningen. Varför har vi inte kommit längre? Varför är det skillnaderna mellan datortätheten mellan olika skolor och hur mycket man använder datorn i utbildningen? Vad behövs göras för att skolan ska komma ikapp världen utanför? Den värld som eleverna sedan ska ut och vara verksam i.

När man läser boken får man en övergripande inblick i hur det ser ut världens över. Jag hoppas att rektorer och skolledare läser boken och blir inspirerade att leda skolan framåt. Ta lärdom av lyckade projekten och försöker undvika att göra om andras misstag.

Tillägg: Och att rektorer/skolledare/förvaltningschefer tar till sig av att en 1:1-satsning inte syns i studieresultaten på en gång utan att det tar ett par år. Så ha tålamod.

måndag 5 augusti 2013

Wikipedia i undervisningen

I min önskan att lära mig mer om Wikipedia gick jag under sommaren en öppen kurs: Wikipediakurs för pedagoger (Hittas på den här adressen: http://sv.wikiversity.org/wiki/Wikipediakurs_för_pedagoger)

Den bestod av tre uppgifter under orden Varför?, Vad? och Hur? och syftet med kursen är att lära sig mer om Wikipedia och hur man kan använda sig av uppslagsverket i skolan.
I den första uppgiften var det en del text att läsa, och jag uppfattade den mer vänd till grundskolan, men det fungerade ändå.

Uppgifterna var formulerade till undervisande pedagoger. Jag som gymnasiebibliotekarie fick helt enkelt göra om uppgifterna lite så de passade min verklighet.

I den sista uppgiften ska man fundera över hur man kan använda sig av wikipedia eller någon av systerprojekten i undervisningen. Jag gjorde då denna slideshare som jag hoppas kan användas som en första introduktion till Wikipedia. Att ta den där första stegen in i något nytt kan vara mycket svårt. Man vet inte riktigt var man ska börja. Förhoppningsvis kan man ta och utforska wikipedia själv efter att ha fått grunden här:


 

fredag 19 juli 2013

Wikipedia i skolan

Vad vet du egentligen om hur Wikipedia fungerar? Jag kan erkänna att jag måste lära mig mer.

I mitt arbete som skolbibliotekarie frågar jag eleverna om de varit inne på Wikipedia när de sökt information. Då svarar de ofta att de inte får för lärarna. 
Varför får de inte?
- För att vem som helst kan skriva på Wikipedia och de kan ljuga ihop vad som helst. Det är inte experter som skriver där.
Ja, det är ju delvis rätt. Men helt rätt är det ju inte. Det finns ett kontrollsystem. Det finns riktlinjer på vad man kan skriva om där. 

Varför frågar jag eleverna om de sökt på Wikipedia? För att det ofta finns länkar på Wikipedia till olika källor. Det är ett försök till första steg till att förklara hur man kan använda Wikipedia som jag använder mig utav. 

Även fast eleverna inte får använda sig av Wikipedia så kan jag slå vad om att de antagligen gör det ändå. För när de söker efter information använder de den där berömda sökmotorn som börjar på G och där hamnar Wikipedia högt upp vare sig det står något i artikeln eller är bara en "stubbe".

Eleverna använder sig av Wikipedia även om de inte har ful koll på hur det fungerar. Att lära elever (och lärare) hur Wikipedia fungerar är viktigt anser jag. (Det är säkert så att det görs, kanske på de flesta skolor. Det hoppas jag i alla fall). 
Wikipedia och källkritik är något jag ska försöka att arbeta med under nästa läsår. Det är ju roligt att lära sig nya saker! 

tisdag 9 april 2013

SlideShare

Nu har jag använt SlideShare för första gången.
Inga problem att använda tjänsten, fick konvertera keynotes till pdf, men det gör man enkelt genom att exportera.

Det största problemet var att skapa Keynoten. Vad man ska skriva så att den blir användbar även utan tal. Jag vet inte om jag lyckades, men nu har jag i alla fall försökt och har något att utgå ifrån. Få tips och råd från andra jag visar den för.

SlideShare är en bra tjänst för att dela presentationer. Via Twitter får jag reda på när andra skolbibliotekarier har laddat upp presentationer, och de hjälper mig i mitt arbete.

Att dela med sig av sitt arbete gör att andra kan utveckla idén vidare, eller få inspiration att komma igång själv. Alla tjänar på att dela med sig, bara det erbjuds tillbaka.

Här är mitt första försök till Keynote.måndag 18 mars 2013

Analysera faktatexter

Fördelen med att ta sig tid att kolla av twitter är upptäckten av andras bra arbete. Som man sen kan låta sig inspireras av.

Nu senast biblioteket om att analysera faktatexter.
http://ibiblioteket.blogg.avmkr.se/2013/03/17/att-analysera-faktatexter-i-ak-3/

Kolla även de andra inläggen på en blogg som håller på att bli en av mina favoriter.

fredag 8 mars 2013

Informationssökning

Jag arbetar som skolbibliotekarie och råkar ofta ut för att en bunt elever kommer inspringandes och ska ha fakta en något, t ex Östersjön. Och det ska gå fort! Bakom den första i kön står de andra och knuffar på varandra och ljudnivån i biblioteket höjs avsevärt.

Så ser deras tanke om informationssökning ut. Att först ta sig till bibliotekarien som hittar en bok åt dem där allting står. Bibliotekarien prackar ibland på dem flera böcker och försöker att motivera detta med att man behöver flera källor för att skriva en vetenskaplig uppsats och börjar prata om källkritik.

När eleven frågar efter information om Östersjön så ställer jag följdfrågor: Vad är det du vill veta? I vilket ämne ska du skriva om Östersjön? Eleven kan förhoppningsvis svara på dessa frågor och då kan jag lättare hitta en bok som passar.

Är jag nöjd med detta upplägg? Nej. Jag arbetar på att förbättra samarbetet med lärarna. Men det är inte så enkelt att påbörja något nytt i en organisation som rullar på. Särskilt inte när lärare som man påbörjt ett samarbete med byter arbetsplats så man står där på ruta 1 igen.
     Medan mitt arbete med att få in foten i klassrummet fortsätter bygger jag vidare på min länksamling i lärplattformen. Om jag inte kommer in fysiskt i klassrummet och kan lära eleverna om informationssökning så kan jag lägga ut länkar där de kan läsa om informationssökning och se filmer som jag hittar på You Tube och som jag även själv spelar in.

Det senaste jag hittade var biblioteken.fi som samlat ihop material för att hjälpa läsaren få en bredare kunskap om informationssökning. En mycket bra sida som jag hoppas att eleverna hittar till. Jag kommer i alla fall göra reklam för den sidan och mina andra länkar om informationssökning och källkritik på fronter.


måndag 25 februari 2013

Källkritik som affisch

På Twitter blev jag tipsad om en affisch om Källkritik. Det är Christian Kleinhenz, en skolbibliotekarie på Lerums bibliotek, som gjort en lättöverskådlig affisch. Jag väljer att inte publicera den här, utan klicka dig vidare till IKT-Lerums blogg.

tisdag 15 januari 2013

wikis som redskap

Jag sitter och funderar på hur jag ska kunna utveckla det digitala biblioteket. Hur man kan använda de verktyg som finns att använda. Wikis är ett smidigt verktyg och i kursen LC100N på KTH har det beskrivits hur man kan använda detta i undervisningen. Men hur kan jag som bibliotek använda den?

Ett exempel är iBiblioteket, andra exempel på hur man gemensamt kan arbeta på en biblioteks wiki är Skolbiblistans boktipswiki.

Att hjälpas åt att skapa en wiki skolbibliotekarier emellan kan hjälpa till att skapa en gemenskap. Många  skolbibliotekarier har ingen kollega i närheten. Här kan man sitta i sitt arbetsrum och skapa ett gemensamt dokument. Via fb, mail, e-möten eller telefon kan man kommunicera med varandra om hur innehållet skall se ut, vad wikin ska innehålla.

Att blanda olika verktyg skapar möjligheter till möten och kan hjälpa till att skapa en gemenskap.

fredag 11 januari 2013

Man måste ju prova

Lekte ju ihop en podcast, första försöket ska man ha roligt när man gör! Andra försöket kan bli mer seriöst, men lek till en början, det är så mycket roligare!
Efter att ha gjort klart podcasten med bilder, musik och talsyntes så funderade jag på hur man kan publicera den här i bloggen. Jag hittade inget uppenbart alternativ, jag sökte igenom gadget alternativen men inget passade. 

Hur löste det sig? Jag drog filen till skrivbordet från iTunes, tog Infoga en video och laddade upp den. Och se, det gick!
Bilderna är tagna av mig, musiken är ihopsatt i Garageband. 

Nu när jag lärt mig hur man skapar en Podcast och hur man kan lägga upp den direkt i bloggen kan jag fundera på hur jag kan använda Podcast i mitt yrke. Och det självklara svaret är självfallet att göra boktips. Varför inte göra en Podcast till varje recension jag publicerar i min bokblogg? 

Sen är det bara att fundera vidare, endast fantasin sätter gränserna.Hur har du tänkt använda Podcasts? Eller verkar det inte vara något för dig?

torsdag 10 januari 2013

Slideshare

Jag har ännu inte själv publicerat något på Slideshare. Jag har skapat ett par stycken Powerpoints och Keynotes, men de har jag gjort mer som filmer med musik som jag spelat in och publicerat på You Tube, olistade.
Att se Powerpionts utan att höra vad som sägs till bilderna gör att man missar mycket information, man ser endast stödorden och ibland är det väldigt få stödord och de ger en ingenting! Det kan stå "SE! Lyssna! Lär!" på en bild. Men vad man ska se, lyssna och lära sig är inte formulerat.

Av en händelse så har jag nu hittat till Slideshare igen, och den här gången hittade jag Powerpoints och Keynotes som gav lite idéer och tips. Bland annat denna:


Podcasting for Blogging out Loud: Getting Started with Garage Band from Kristin Hokanson

På Slideshare finns ju samma funktion som på t ex You Tube med en lista med "related" material till höger på skärmen. Där är det bara att klicka sig vidare för att hitta fler Slideshares om Podcasts.

Det finns även fler ställen där man kan lägga upp sina presentationer, Educreations, Present me.

Podcasts

Fick en fråga av en lärare:
- Kan man lägga in Podcasts i wikis?

Så jag gjorde som alla andra, googlade lite. Då fick hittade jag bland annat denna wiki som ger en liten kurs om Podcasts http://dgrice.wikispaces.com/Podcasting (Där bland svaret på lärarens fråga: "Most podcast hosting sites also give you code to embed your podcast in a blog or on a wiki." http://dgrice.wikispaces.com/Podcasting-Posting

Ny Teknik har även en guide till podcast där man får tips om bra sidor man inte får missa.

Att gå kursen LC100N på KTH har verkligen varit givande, och i och med att mina kunskaper har ökat vad gäller web 2.0 verktyg och IKT så har jag fått en utökad funktion på skolan. När en hjälptelefon skaffades till skolan för att bemöta det ökade behovet av snabb problemlösning i och med 1:1-satsningen fick jag vara med som hjälpande resurs någon timme i veckan. Lärare kommer även förbi med sina datorer om de har kört fast med något, lika så eleverna. Och jag får frågor via mail, som i detta fall.
Alla funderingar och frågor som de kommer med har jag inte svaren på, men då försöker jag söka rätt på det och jag lär mig massor! Jag blir "tvingad" att undersöka funktioner i datorn och resurser på nätet. Nyfikenheten är den största drivkraften vi har. Vad är du nyfiken på? Gör du något åt det? Tar du dig tid att söka reda på information?

tisdag 8 januari 2013

Sociala medier i skolan

Valsar runt på bloggar jag hittar som tweets. (Twitter är verkligen ett suveränt verktyg för att hålla sig uppdaterad på vad som sker ute i cyberrymden. Jag är helt omvänd, undrar om jag t o m blivit frälst? #twitterfrälst)

Där upptäckte jag Elias Giertz blogg som den här gången pratar lite om sociala medier i skolan, varför det är viktigt att personal på skolan har koll på de olika medierna. Elias blogginlägg

Intressant läsning på webbstjärnans blogg

Hittade det här blogginlägget på Webbstjärnans blogg.

"I vår bloggserien "Det bästa som finns är att blogga med elever" har vi bjudit in några lärare för att ge sina perspektiv på skoljante och ge lärare stöd i arbetet att jobba med nya metoder. Idag är detElisabet Jagell som har ordet och skriver om det utvidgade kollegiet, som kan vara ett stöd för att hantera Skoljante."

För att läsa vidare klicka här.

söndag 6 januari 2013

Skapa lärobjekt

Nu har jag skapat en del lärobjekt som jag publicerat olistade på You tube och länkat till i Fronter.
Det jag märkt själv när jag t ex tittat på skärminspelningar på Skolverkets PIM-sida är att långa inspelningar gör att jag slutar titta. Det går för långsamt. Så jag bestämde mig för att max 3 min, men helst runt minuten.
Ofta kan man dela upp det man vill visa i olika filmer. Det gör ju att de som tittar bara behöver se den delen de inte förstår och slipper leta sig igenom en lång film. Men självfallet kan det betraktas som jobbigt att behöva klicka sig vidare från film till film.
Jag har bland annat gjort filmer som visar hur man gör sökningar efter böcker, enkel sökning och avancerad sökning. Vad det är som gör att man får de olika träffarna.
Vidare kommer jag göra filmer som visar trunkering, hur man kan använda citationstecken och när man ska göra en index-sökning.

I början använde jag Screenr när jag gjorde mina skärminspelningar, men nu använder jag quick time och sedan bearbetar i iMovie. Kanske finns det någon gratis app man kan använda till macen? Vad använder du när du skapat lärobjekt?