fredag 29 november 2013

Öppen uppgift 4

Identifiera ett skolutvecklingsprojekt att samarbeta kring online.

Det finns så mycket som man kan samarbeta kring online. Vad behöver jag och vad behöver andra? Finns det ett gemensamt som går att identifiera. Det går inte att göra själv, så det måste bli flera idéer och se om det nappas på något.

Inom skolan pratas det mycket om det flippade klassrummet. Hur kan vi flippa biblioteket och göra det vi skapar åtkomligt för andra bibliotek? Om man ser på högskolebiblioteken så kan man ju säga att de flippar för fullt. De skapar filmer om hur man söker böcker, hur man använder deras sida på nätet, visar olika söktekniker. Jag har även sett filmer från gymnasiebibliotek.
     Kan man skapa en gemensam plattform för dessa filmer? Går det att göra filmerna mer "allmängiltiga", alltså inte berätta om hur man hittar länken och/eller lösenord så fler kan använda dem? I ett delat dokument kan man skriva när man har behov av t ex en instruktionsfilm om valfri databas. Man kanske inte har tid att fixa en själv Då kan kanske någon annan spela in en film, eller söka efter en på YouTube.

Jag har ju en bokblogg som det är skrämmande dålig uppdatering på. Har gjort ett par podcasts också där jag läst in recensionen så de med lässvårigheter kan lyssna istället. Men jag har tappat bollen lite på det. Går det att utveckla ett samarbete? CC-licens på recensioner så jag kan använda andras. Spela in Podcasts, även på andras recensioner? Dela blogg borde vara en möjlighet, men där kanske kommunens it-policy blir ett problem.

I ett samarbetsprojekt kanske det är vettigt att fundera på vilka utmaningar som är viktigast just nu att ta hand om. Utgå ifrån diskussionen som finns på skolorna och i sociala medier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar