fredag 29 november 2013

Öppen uppgift 4

Identifiera ett skolutvecklingsprojekt att samarbeta kring online.

Det finns så mycket som man kan samarbeta kring online. Vad behöver jag och vad behöver andra? Finns det ett gemensamt som går att identifiera. Det går inte att göra själv, så det måste bli flera idéer och se om det nappas på något.

Inom skolan pratas det mycket om det flippade klassrummet. Hur kan vi flippa biblioteket och göra det vi skapar åtkomligt för andra bibliotek? Om man ser på högskolebiblioteken så kan man ju säga att de flippar för fullt. De skapar filmer om hur man söker böcker, hur man använder deras sida på nätet, visar olika söktekniker. Jag har även sett filmer från gymnasiebibliotek.
     Kan man skapa en gemensam plattform för dessa filmer? Går det att göra filmerna mer "allmängiltiga", alltså inte berätta om hur man hittar länken och/eller lösenord så fler kan använda dem? I ett delat dokument kan man skriva när man har behov av t ex en instruktionsfilm om valfri databas. Man kanske inte har tid att fixa en själv Då kan kanske någon annan spela in en film, eller söka efter en på YouTube.

Jag har ju en bokblogg som det är skrämmande dålig uppdatering på. Har gjort ett par podcasts också där jag läst in recensionen så de med lässvårigheter kan lyssna istället. Men jag har tappat bollen lite på det. Går det att utveckla ett samarbete? CC-licens på recensioner så jag kan använda andras. Spela in Podcasts, även på andras recensioner? Dela blogg borde vara en möjlighet, men där kanske kommunens it-policy blir ett problem.

I ett samarbetsprojekt kanske det är vettigt att fundera på vilka utmaningar som är viktigast just nu att ta hand om. Utgå ifrån diskussionen som finns på skolorna och i sociala medier.

söndag 24 november 2013

Digitalt samarbete

Det är spännande och roligt att se när någon nappar på idéerna som man får i samband med Det digitala skollyftet. Att arbeta som skolbibliotekarie innebär ofta att man har sina kollegor på avstånd. Och när man är intresserad av att utveckla det digitala skolbiblioteket och använda de resurser som finns på nätet kanske man måste vända sig ännu längre bort (geografiskt) för att hitta samarbetspartners.

Jag ska dock börja med att säga att denna blogg är min rent privata blogg. Den startades upp i samband med en kurs jag läste på KTH, Digital kompetens och lärande - IKT och pedagogik för det 21:a århundradet, och jag har drivit den vidare efter kursens slut och valde nu att använda mig av denna för Det digitala skollyftet. Min arbetsgivare har inget med denna blogg att göra, om personalen på skolan där jag arbetar hittar till den så hoppas jag självklart att den ska vara till nytta.

Tingsholmsbiblioteket har på sin blogg kommenterat mina idéer för mål med denna kurs. Jag tror att våra arbeten i stort liknar varandras och ett samarbete borde kunna åstadkommas. Satsningen på datorer på skolorna (dock olika sorter) skapar en gemensam grund. Hur kan man utnyttja detta för att nå elever och lärare, bortsett från att vara en extra support med alla slags datorfrågor som de kommer med. (Vilket är otroligt roligt och jag lär mig massor via deras funderingar).

Jag kan erkänna att det är lathet att jag inte satt en CC-licens på denna blogg. Jag försöker att göra reklam för CC-licensen på skolan, har satt licens på filmer som jag skapat, men denna blogg har jag inte fixat till än. Ett projekt som aldrig prioriterats ordentligt.

När det gäller samarbetsytor så finns även en facebookgrupp som jag skapat men ingen har hakat på, gjorde inte så mycket arbete med att sprida den. Skolbibliotek 2.0 Genom att skapa en gemensam yta där endast material, frågor idéer som rör just en sak borde ge en bra start för samarbete.

Mina trötta tankar denna måndagsmorgon.

onsdag 6 november 2013

V. 45 (2) Öppen uppgift

Uppgift: "Dela ett eget formulerat personligt kursmål och intresseintrikningar/frågeställningar att ta med genom kursens gång."

Vad har jag för mål med att gå denna kurs? Och vad är jag intresserad av?


Då jag är ensam bibliotekarie på skolan kan det stundtals vara ett ensamt arbete. Jag har kollegor i lärarna, och det är inte fy skam. Men jag har ett stort behov av att nå ut till det utvidgade kollegiet skolbibliotekarier. 
Jag har redan hittat en hel del på twitter, äntligen är jag inte ensam! Jag hittar inspiration och har möjlighet att skicka iväg frågor eller idéer och få respons. Tänk om man kunde utveckla detta till att samarbeta genom att använda de digitala verktyg som finns tillgängligt! Dela dokument med varandra, jag sitter här i mitt arbetsrum (eller i min bostad) i min del av Sverige och skriver och någon/några andra sitter någon helt annanstans men vi möts ändå på samma plats.

Man kan använda Skype eller Google Hangout och lära känna varandra för att om möjligt kanske göra ett studiebesök om pengar och tid finns. Öppna upp till möjligheter för att utveckla skolbiblioteken!

Hur kan samarbeten se ut mellan skolbibliotek som ligger geografiskt långt ifrån varandra? Går det att samarbeta på ett bra sätt? Vilka digitala verktyg skapar dessa möjligheter?