tisdag 15 januari 2013

wikis som redskap

Jag sitter och funderar på hur jag ska kunna utveckla det digitala biblioteket. Hur man kan använda de verktyg som finns att använda. Wikis är ett smidigt verktyg och i kursen LC100N på KTH har det beskrivits hur man kan använda detta i undervisningen. Men hur kan jag som bibliotek använda den?

Ett exempel är iBiblioteket, andra exempel på hur man gemensamt kan arbeta på en biblioteks wiki är Skolbiblistans boktipswiki.

Att hjälpas åt att skapa en wiki skolbibliotekarier emellan kan hjälpa till att skapa en gemenskap. Många  skolbibliotekarier har ingen kollega i närheten. Här kan man sitta i sitt arbetsrum och skapa ett gemensamt dokument. Via fb, mail, e-möten eller telefon kan man kommunicera med varandra om hur innehållet skall se ut, vad wikin ska innehålla.

Att blanda olika verktyg skapar möjligheter till möten och kan hjälpa till att skapa en gemenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar