fredag 4 oktober 2013

Skolbibliotekets påverkan, en liten fundering.


Att skolor satsar på 1:1-lösningar (en dator till varje elev) är ett sätt att fortsätta få elever att söka till skolan. De kanske inte väljer skolan för att de får en dator, men det finns en risk att de väljer bort skolor som inte erbjuder det. Att inte ha ett skolbibliotek borde medföra att elever väljer en annan skola.

Men ett bra skolbibliotek kan hjälpa till att locka elever till skolan. Eleverna som går på skolan är de bästa marknadsförarna, om de trivs, känner att de lär sig och får en bra utbildning sprider de det vidare. Ett väl fungerande skolbibliotek med engagerad personal bidrar till detta, med både trivsel och lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar