fredag 9 augusti 2013

Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén

En liten (133 s) men späckad bok om utvecklingen av datorer och IT i skolan. En bok som är intressant för alla som arbetar i skolan idag, kan jag tänka mig. Borde vara det i alla fall.

I 8 kapitel (Kunskaper för den 21:a århundradet, Varför ska man ha datorer i skolan?, När datorn kom till skolan, Kompetensutveckling, Digital kompetens och andra framtidskompetenser, Bortom läroboken - digitalt innehåll, Hur påverkar digitaliseringen utbildningssektorn, Hitta rätt väg - hjälp till självhjälp) får man allt från historik till framtidsutblick om hur datorer och informationsteknik förändrar skolan och utbildning. Det är en intressant läsning där man får en överblick av vad som hänt både i Sverige men även i världen. Vilka satsningar har gjorts, av vem och vad är resultatet av dessa satsningar? Vill man gå vidare och fördjupa sig finns det en litteraturlista som innehåller många pdf:er och webbplatser.

Som skolbibliotekarie så är det intressant att bland annat läsa om att källkritik och informationskompetens vikt betonas i flertalet satsningar. En av EUs  åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som fastställdes 2006 är digital kompetens.

Det är fascinerande att läsa om vad som redan gjorts för att öka kunskapen och användandet av datorer i skolan, vilka utmaningar och förändringar som behöver göras och hur andra länder har tagit sig av utmaningen. Varför har vi inte kommit längre? Varför är det skillnaderna mellan datortätheten mellan olika skolor och hur mycket man använder datorn i utbildningen? Vad behövs göras för att skolan ska komma ikapp världen utanför? Den värld som eleverna sedan ska ut och vara verksam i.

När man läser boken får man en övergripande inblick i hur det ser ut världens över. Jag hoppas att rektorer och skolledare läser boken och blir inspirerade att leda skolan framåt. Ta lärdom av lyckade projekten och försöker undvika att göra om andras misstag.

Tillägg: Och att rektorer/skolledare/förvaltningschefer tar till sig av att en 1:1-satsning inte syns i studieresultaten på en gång utan att det tar ett par år. Så ha tålamod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar