torsdag 19 juli 2012

Twitter

Så har jag börjat använda Twitter. Inga problem att skapa kontot. Dock är det ett problem att hitta något som jag är intresserad av att följa. Men sökte på skolbibliotek och hittade skolbiblioteket.se och sen sökte jag på Fronter och hittade Fronter nordic. Så det får bli dem som jag följer. Hoppas på att de ska vara något matnyttigt som dyker upp.

Inte kopplat ihop med min mobil för så viktigt är det helt enkelt inte.

Jag kommer inte att twittra i egenskap av skolbibliotekarie. Jag vet att folkbibliotek och andra bibliotek gör det, och det är tummen upp till det. Bibliotek brukar snabbt ta till sig av det nya som dyker upp på webben, och ska så göra fortsättningsvis. Bibliotek behöver marknadsföra sig och med de nya tjänsterna på nätet kan de nå yngre målgrupper. Mitt bibliotek är ju integrerat i en skola så att marknadsföra mig separat anser jag inte är nödvändigt/möjligt/önskvärt.
https://twitter.com/Stiernhooksbib

Vad följer du? Tycker du att Twitter ger dit något?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar