fredag 12 oktober 2012

Personliga lärmiljöer

Nu tycker jag att det börjar bli krångligt! Definitionen mellan de olika sakerna hamnar i en gråzon.

"Den personliga lärmiljön står delvis i kontrast till den centralt förvaltade lärplattformen. 
Den litar till individens möjligheter att på egen hand och utifrån egna behov välja, organisera och anpassa en personlig och virtuell lärmiljö som kan användas både för formellt och informellt lärande. I begreppet ingår också tanken att lärande kan ske i många olika kontexter och situationer och att kunskap inte enbart kommer till individen från en central källa, t ex från läraren via en på förhand definierad lärplattform, utan att det mesta lärandet är behovs- och intressedrivet." (Taget från Lärplattformen Bilda, Kursen LC100N - Digital kompetens, Personliga lärmiljöer)

Men behövs detta begrepp? Verktygen som beskriva för den personliga lärmiljön hamnar inom web 2.0 verktygen, dess uppbyggnad är som Lärplattformen och behovs. och intressedrivet hamnar inom lärande spel, virtuella världar och web 2.0. 

Att kunna samla intressanta hemsidor, länkar mm i en och samma plattform skulle verkligen underlätta. Att ha jobbsidor, privata saker samlat. Jag tittade på filmen om Symbaloo och som den tjejen använt sidan är verkligen peppade. 

Det finns en hel drös med olika lärplattformer och personliga lärmiljöer på internet. I den här kursen provar man på en hel del. Just nu känner jag mig ganska så dränkt i allt detta. Jag har helt enkelt för många olika liknande resurser som jag använder mig utav. Samlar länkar på ett ställe, RSS-flöden på ett annat, bra bloggar på ett tredje, arbetets lärplattform och nu skaffa mig ännu ett verktyg. 

Nackdelen med personliga lärmiljöer är kanske att avsaknaden av en auktoritet leder till merarbete. Man får inte hjälp att zooma in, välja vad som är viktigt. Fördelen är att man hittar saker/kunskap som man annars missar. Men har man hur mycket tid som helst? Missar man annat för att tid inte finns dör det? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar