tisdag 12 augusti 2014

Creative commons - Hur använder man det?

I mitt arbete som skolbibliotekarie så får jag frågor angående upphovsrätten, vad är det som gäller på nätet. Får man använda bilder som man hittar hur som helst? Det är både lärare och elever som frågar.
Jag har tipsat om Creative Commons, pratat lite om vad det är och varför det är bra.

Dock har Creative Commons inte slagit igenom här på min arbetsplats. Antagligen är det så att det olagliga sättet är så enkelt så många inte ens tror att det ÄR olagligt. För i sanningens namn så har ju lärare allt sedan kopieringsmaskinen kom in i byggnaden kopierat, bearbetat och spridit upphovsrättsskyddat material.

Men det är viktigt att lära sig att vara laglig. Vem vill att ens egna verk sprids vind för våg utan att kunna kontrollera det hela? Har man tagit en snygg bild som man vill visa upp så ska man inte få skylla sig själv om den bilden sprids vidare och bearbetas utom ens kontroll. Vi behöver lära oss hur man är laglig på internet.

Genom att lära sig Creative Commons olika licenser och hur man använder dessa på ett enkelt sätt så kan vi bli mer laglydiga på nätet. Det är inte svårt att lära sig grunderna, det känns bara krångligt innan man lärt sig. Ett enkelt sätt att lära sig är att gå .SE/webbstjärnans kurs Så använder du Creative Commons-material 


http://kurs.webbstjarnan.se/kurs/creative-commons/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar