onsdag 11 april 2012

Digital kompetens


We all have to start somewhere...

En fråga som jag ställt till mig själv är: Vad behöver jag som gymnasiebibliotekerie kunna vad gäller nya lärresurser på nätet? Detta leder vidare till följdfrågor: Vilka verktyg är bra att använda sig av och vad kommer eleverna att finna användbara?

Om jag snabbt brainstormar kring digitala tjänster som jag skulle behöva kommer jag på detta:
  • Att komma i kontakt med studenterna på ett snabbt sätt vad gäller att lånetiden gått ut är en tjänst som för mig är användbar.
  • Att kunna spela in hur man t ex gör en sökning i bibliotekets katalog.
  • Att visa vad som menas med Trunkering, boolesk sökning....
Den stora frågan är vilka digitala verktyg man ska använda, hur man ska använda dessa. Det gäller att tänka nytt, outside of the box så man inte enbart bara överför t ex text till prat. Det är ett nytt medie och det kräver ett nytt sätt att användas. Hur?

Michael Wesch visar i sin föreläsning A Portal to Media Literacy hur han har förändrat undervisningen med hjälp av Web 2.0. Han har tänkt vidare och inte fastnat i de invanda mönster som finns, och han fortsätter att experimentera.

Det är så jag hoppas kunna arbeta vidare. Tänka förbi bokhyllorna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar