onsdag 1 januari 2014

Öppen uppgift (?)

"Genomför samarbete/utbyte online så att det finns en url till det."

Det är som jag skrev i mitt senaste inlägg inte så lätt. Så jag, lite snabbt, sammanställde istället samarbetsmöjligeheter som redan nu finns. Där man kan fråga om hjälp, dela med sig av lyckade projekt man genomfört i sitt eget skolbibliotek, utbyta idéer m m.

Det finns säkert fler ställen som jag inte kommer på just nu (två fb-grupper kommer ifrån Cilla Dalén) därför lämnar jag dokumentet öppet för kommentarer. Anledningen till att det blev kommentarer? Jag har inte ställt in något google dokument så och jag är nyfiken att se hur det blir. Man måste ju testa. http://bit.ly/KkxGVh

Man kan enkelt säga att mina mål och syfte med denna kurs inte har kunnat uppnås, men jag tror nog att det kommer att gå. Bara långsammare än vad jag önskar. Men då finns mer tid till reflektion, att grunna på vad man vill, hur detta kan ske och för- och nackdelar med användandet av olika digitala verktyg. Att saker går långsammare än vad man önskar kan i slutändan vara till ens fördel. Genomtänkta projekt tenderar att vara längre än snabbt ihopsatta. Att tänka är inte en nackdel. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar