söndag 5 januari 2014

Öppen uppgift (8)

Planera för ett ”projekt på plats” som omsätter några av dina kunskaper från kursen med elever, kollegor eller andra i din lokala närmiljö.

Att utveckla samarbeten på arbetsplatsen är något jag strävar efter, framför allt under det senaste året. Att försöka se vilka möjligheter som finns. Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag använda dem i mitt arbetsliv och i ett samarbete? Vad behöver elever och lärare hjälp med där jag kan bistå? Har de funderat på detta själv? Kan jag få dem att fundera på detta? Frågorna och funderingarna är många och utan dem kommer man ingenstans. För utan frågor inga svar.

För att försöka få igång samarbete och få svaren på frågorna ska jag när terminen börjar ta och dela med mig av mina tankar till det programlag som jag sitter med i. Jag har suttit med där i en och en halv termin och lyssnat på lärarna, på hur de tänker och vad de vill. Nu är det deras tur att lyssna på mig, lite grann i alla fall. Förhoppningsvis kan vi tillsammans utveckla ett samarbete i en bestämd form. Att hitta ett samarbete med att använda de digitala verktyg som finns kan bli lite svårt dock.

Men, jag kan försöka hitta tillfällen, kanske informellt vid kaffebordet där jag delar med mig av de digitala kunskaper jag har. Jag kan dela artiklar om hur andra lärare arbetar och samarbetar med digitala verktyg. För jag tycker att det är väldigt viktigt att införliva det nya i arbetet i skolan. Dels står det i GY11 samt så är digital kompetens en av nyckelkompetenserna som EU tagit fram som del av det livslånga lärandet.
     Jag kan även visa eleverna hur man kan använda olika verktyg, dels lära dem bland annat hur Wikipedia fungerar. Som gymnasiebibliotekarie försöker jag att få tillfällen att lära ut källkritik och informationssökning. I detta försöker jag få dem digitalt förberedda för livet efter gymnasiet, oavsett om det för vidare studier eller ut i arbetslivet. Så de kan använda de digitala verktyg som är användbara för dem i framtiden.

Så jag kommer att jobba vidare, visa varför en skolbibliotekarie har en viktig roll i skolan och jobba vidare för att hitta/skapa nätverk där skolbibliotekarier kan hjälpa och inspirera varandra. Förhoppningsvis kommer jag fortsätta visa upp mitt digitala arbete på TeachMeetMitt (tränger mig in lite varstans).
     Jag kommer att fortsätta att Twittra, hålla kontakt, dela information och tankar och hålla mig uppdaterad. Lägga ut presentationer jag är nöjd med på SlideShare och leta efter andras presentationer för inspiration. Arbeta vidare med min andra blogg (som har legat lite på is) FlippaSkolbiblioteket där jag samlar länkar till digitalt material i informationssökning, källkritik och upphovsrätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar