torsdag 24 april 2014

Man tar det steg för steg.

Jag vill mycket i mitt arbete. Jag vill känna att när treorna tar studenten så har de koll på hur de gör bra informationssökningar, hur de tänker källkritiskt inte bara när de gör skolarbeten utan även när kompisar snackar eller de läser något på sociala medier eller tidningar. Men för att detta ska bli verklighet måste ett bra samarbete med lärarna förverkligas. Vilket inte är enkelt, även fast ambitionen nu finns där hos både lärare och mig.
Hur skapar man ett samarbete när man börjar från grunden? Det gäller att få in en fot först. Ett första steg. Hur gör man detta? I mitt funderande kom jag fram till att hålla föreläsningar om informationssökning och källkritik antagligen var det enklaste steget. Det involverade inte så mycket samarbete, endast att få till en tid att komma in i klassrummet och sen köra på! 

Nu kanske ni som jag läst forskning som visar på att engångsföreläsningar inte ger någon effekt på kunskapen om informationssökning eller källkritik. Men det är ett bra första steg in i ett samarbete. Förhoppningsvis är läraren i klassrummet när du håller föreläsningen och kan då få en inblick i vad du har att erbjuda. Det kan förhoppningsvis bli en aha-upplevelse för läraren. 

Så mitt tips om du vill påbörja ett samarbete med lärarna, se till att du får komma och hålla en föreläsning i t ex informationssökning och källkritik. Sedan kan man börja på att fundera på steg två som leder i riktning mot ditt mål. För målet måste du också ha klart för dig. I mitt fall är det att utveckla ett tydligt och självklart samarbete med lärarna i informationssökning och källkritik. Ett samarbete där jag som gymnasiebibliotekarie är självklar att ha med i klassrummet när eleverna ska söka efter material på egenhand. Samt att jag är med redan i planeringen av uppgiften. Från start till mål.


Hur är det då med att det inte blir någon direkt effekt på elevernas kunskap vid en engångsinsats? Det beror på hur man ser på saken. En effekt som jag såg var att eleverna en tid efter föreläsningen kom till mig i biblioteket och ställde mer genomtänka frågor angående källkritik och informationssökning. Ögonen hade öppnats lite mer, de såg alternativ till en viss sökmotor. Det är i alla fall ett första steg mot vidare kunskap för eleverna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar