onsdag 16 april 2014

Satsning på skolbibliotek, det behöver inte kosta skjortan

Kan man satsa på något utan att det kostar pengar? Ja och nej. Men finns viljan och lite befintliga resurser kan man i alla fall försöka åstadkomma något bra av situationen. 
Att fundera och skriva en handlingsplan för det enskilda skolbiblioteket inbegriper ingen extra kostnad. Det kan utföras under arbetstid (det kommer säkert även att funderas kostnadsfritt på fritiden med). Att även ta en översikt över kommunens samtliga skolbibliotek ingår i biblioteksplanen för hela kommunen. Kanske kan man samordna skrivandet av handlingsplanerna så man får en kontinuitet och en överblick på vad skolbiblioteken förväntas göra. Något att tänka på inför nästa års revidering av kommunens biblioteksplan, om det inte redan är gjort. 

Utarbeta en plan från förskola till och med gymnasiet där det står vad eleverna förväntas lära sig om bok- och bibliotekskunskap för varje läsår. Sådana planer finns redan i kommuner runt om i Sverige. Har ni inte redan gjort det ligger ni efter. I de lägre årskullarna handlar det kanske mest om att introducera barnen till biblioteket och få igång nyfikenheten kring böcker. Man kan ha bokprat i skolbiblioteket. Varje klass kan ha schemalagd tid i skolbiblioteket och då ensam få vara där. För de äldre barnen/ungdomarna blir fokus mer på informationssökning och källkritik. Lära dem hur man hittar bra källor, hur man granskar källorna så man vet att de är bra. Lär dem olika söktekniker och fler ställen där man hittar information. 

Kommunens skolbibliotekarier, samt annan personal som har del av sin tjänst i biblioteket, kan ha gemensamma möten och diskutera hur man inom kommunen får till en bra skolbiblioteksverksamhet. Ge idéer och tips till varandra för att utveckla verksamheten på den egna skolan. För ett skolbibliotek är mer än ett rum med böcker, det är en levande verksamhet. 

Vad vinner man på detta? Genom att ha en uttänkt plan att arbeta efter från förskoleålder och uppåt som gäller på samtliga skolor i kommunen kan elever i kommunen få en likvärdig utbildning i bok- och bibliotekskunskap samt väcka läslusten hos fler elever. Genom att ha en handlingsplan för skolbibliotek som en del i skolans utvecklingsarbete och arbeta målinriktat, samt ha en dokumenterad pedagogisk verksamhet och ett skolbibliotek som är tillgängligt för elever med särskilda behov kan man även nominera skolbiblioteket till Årets skolbibliotek! En utmärkelse som Nationella skolbiblioteksgruppen delat ut sedan 1994. Vinnaren uppmärksammas i olika medier runt om i landet och skolbibliotekarierna kan bli inbjudna att föreläsa och berätta om sin verksamhet på olika konferenser. 

Man kan  även, förutsatt att DIK även nästa år utnämner skolbibliotek i världsklass, nominera skolbiblioteken. En kommun kan, om man lever upp till samtliga kriterier, få med flera skolbibliotek på listan. Även där brukar det bli uppmärksamhet i olika medier.

     
Det kostar inte skjortan att satsa på skolbibliotek, man kan göra mycket med de medel som redan finns. Det gäller bara att se till att det finns en genomtänkt plan som är målinriktad. Vinsterna är betydligt högre än kostnaderna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar